สปริงเมทบริจาคที่นอนปิกนิกให้ ผู้ประสบอุทกภัย ณ มทร. สุวรรณภูมิ
30 พฤศจิกายน 2554

เมื่อวันที่ 30 .. 2554 สปริงเมทได้มอบที่นอนฟองน้ำปิกนิก ขนาด 3' x 6.5' x 1" จำนวน 500 ชิ้น มูลค่าต้นทุนรวม 218,000 บาท ให้ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ (มทร. สุวรรณภูมิ) . นนทบุรี โดยมี ผศ. จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ที่นอนปิกนิกดังกล่าวถือเป็นที่นอนชุดที่สองที่สปริงเมทมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ไร้ที่อยู่อาศัย ผ่านโครงการ "ที่นอนน้อยช่วยเพื่อน โดย สปริงเมท" ที่มีสปริงเมทเป็นแกนนำในการระดมทุนเพื่อผลิตที่นอนบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ทั้งนี้ มทร. สุวรรณภูมิเริ่มเปิดรับผู้ประสบอุทกภัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 .. 2554 เพื่อรองรับผู้ประสบภัยจากเขตบางใหญ่ บางบัวทอง ท่าอิฐ และชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี เมื่อเริ่มแรกมีผู้ประสบภัยเข้าพักพิงจำนวนกว่า 1,600 คน โดยศูนย์ฯ ได้ให้การรับรองทั้งที่พัก อาหาร 3 มื้อ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และสันทนาการ เพื่อบรรเทาความเครียดและคลายความวิตกกังวลให้กับผู้ที่เข้ามาพักพิง โดยผู้ดูแลทั้งหมดคือทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ มทร.สุวรรณภูมิ ที่สลับสับเปลี่ยนกันมา ทั้งนี้ ในตลอดระยะเวลาตั้งแต่ศูนย์ฯ เริ่มเปิดทำการ ทางศูนย์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนหลายแห่ง ทางด้านอาหารและของใช้สำหรับผู้ประสบภัย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนที่นอนจากสปริงเมทในครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่สปริงเมทไปมอบที่นอนปิกนิก ยังคงมีผู้ประสบภัยพักพิงอยู่ที่ศูนย์ฯ จำนวนประมาณ 1,000 คน 


โดยสรุปแล้ว สปริงเมทมีงบประมาณสำหรับโครงการ "ที่นอนน้อยช่วยเพื่อน โดย สปริงเมท" ทั้งสิ้น 413,180 บาท (งบประมาณของสปริงเมทเอง 280,000 บาทรวมกับเงินที่ได้รับบริจาคมาอีก 133,180 บาท) โดยงบประมาณดังกล่าวได้ถูกใช้ผลิตที่นอนให้ผู้ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 750 ชิ้น (250 ชิ้นแรกได้ถูกมอบให้กับศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 .. 2554)