โครงการ Beds for Nepal ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล
29 ธันวาคม 2558

สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 บริษัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด (SPB) ในนามของ ที่นอนและเครื่องนอน สปริงเมท ได้ร่วมกับ SN Joshi & Sons Pvt. Ltd. ตัวแทนจำหน่ายที่นอนและเครื่องนอนสปริงเมท ที่ประเทศเนปาล และสมาคมเดอะบอสส์ ในการระดมทุนทั้งสิ้น 715,500 บาท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2558 เพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตที่นอนฟองน้ำปิกนิก ขนาด 90 x 198 x 2.5 ซม. จำนวน 1,590 ชิ้น ส่งไปบริจาคให้กับ ผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล โดยที่นอนปิกนิกทั้งหมด ได้ถูกรัฐบาลเนปาลส่งไปมอบให้ผู้ประสบภัย ที่หมู่บ้านและโรงเรียนในเขตเกอค่า (Gorkha District) ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ SN Joshi & Sons เป็นตัวแทนไปมอบ