การออกงานแสดงสินค้า
02 ตุลาคม 2557
Food and Hotelex 2014
สปริงเมทได้ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Food and Hotelex 2014 จ. ขอนแก่น
02 ตุลาคม 2557
การออกงานแสดงสินค้า
10 กันยายน 2557
Food and Hotel Thailand 2014
สปริงเมท และ รอบบี้ แอนด์ เบอร์คกิ้ง (Robbe & Berking) ได้ร่วมจัดแสดงสินค้า ในงาน Food and Hotel Thailand 2014 กรุงเทพฯ
10 กันยายน 2557
การออกงานแสดงสินค้า
08 กันยายน 2557
Hotel Asia Exhibition Maldives 2014
สปริงเมทร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Hotel Asia Exhibition Maldives 2014 ณ กรุงมาเล่ มัลดีฟส์
08 กันยายน 2557
การออกงานแสดงสินค้า
14 สิงหาคม 2557
Hotel Supplies Expo Maldives 2014
สปริงเมทร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Hotel Suppliers Expo Maldives 2014 ณ กรุงมาเล่ มัลดีฟส์
14 สิงหาคม 2557