การออกงานแสดงสินค้า
02 กันยายน 2558
Food and Hotel Thailand 2015
สปริงเมทเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Food and Hotel Thailand 2015 กรุงเทพฯ
02 กันยายน 2558
การออกงานแสดงสินค้า
02 กรกฏาคม 2558
Food and Hotelex 2015
สปริงเมทได้ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Food and Hotelex 2015 จ. สุราษฎร์ธานี
02 กรกฏาคม 2558
การออกงานแสดงสินค้า
22 พฤษภาคม 2558
Hotel Show Colombo 2015
สปริงเมทร่วมงานแสดงสินค้า Hotel Show Colombo 2015 กับ PromoLanka Marketing
22 พฤษภาคม 2558