กิจกรรมเพื่อสังคม
10 พฤศจิกายน 2555
ทริปการกุศลไปเพชรบูรณ์ของ TYPN และสปริงเมท
สปริงเมทได้ร่วมกับ TYPN จัดทริปการกุศล ไปสร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา จ. เพชรบูรณ์
10 พฤศจิกายน 2555