กิจกรรมเพื่อสังคม
07 พฤศจิกายน 2553
งานทอดกฐินเพื่อหาปัจจัยบูรณะ พระอุโบสถ วัดเทพสนทวารี
สปริงเมทเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐิน เพื่อหาปัจจัยบูรณะพระอุโบสถ วัดเทพสนทวารี จ. พระนครศรีอยุธยา
07 พฤศจิกายน 2553
การออกงานแสดงสินค้า
15 กันยายน 2553
Food and Hotel Thailand 2010
สปริงเมทได้ร่วมจัดแสดงสินค้า ในงาน Food and Hotel Thailand 2010 กรุงเทพฯ
15 กันยายน 2553
กิจกรรมเพื่อสังคม
11 มีนาคม 2553
วงดุริยางค์การกุศลกรุงเทพ (Bangkok Charity Orchestra)
สปริงเมทเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ของงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งแรก ของวงดุริยางค์กรุงเทพ (Bangkok Charity Orchestra)
11 มีนาคม 2553