การออกงานแสดงสินค้า
15 กันยายน 2553
Food and Hotel Thailand 2010
สปริงเมทได้ร่วมจัดแสดงสินค้า ในงาน Food and Hotel Thailand 2010 กรุงเทพฯ
15 กันยายน 2553