การออกงานแสดงสินค้า
25 กันยายน 2556
FURNEX Nepal 2013
สปริงเมทได้เข้าร่วมงาน FURNEX Nepal 2013 งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศเนปาล ณ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล
25 กันยายน 2556
การออกงานแสดงสินค้า
04 กันยายน 2556
Food and Hotel Thailand 2013
สปริงเมท และ รอบบี้ แอนด์ เบอร์คกิ้ง (Robbe & Berking) ได้ร่วมจัดแสดงสินค้า ในงาน Food and Hotel Thailand 2013 กรุงเทพฯ
04 กันยายน 2556